Esitteen graafinen ilme ja taitto

Salon kaupungin Hajalan kylän asukasmarkkinointiesitteen graafinen suunnittelu ja taitto. Asiakkaan toive oli saada kylälle monipuolinen ja informativinen esite, jonka graafinen ilme on perinteisiä kyläesitteitä modernimpi. Peikola Creative toteutti esitteen graafisen suunnittelun, taittotyön ja valokuvauksen esitettä varten sekä otti osaa sisällöntuotantoon ja asukasmarkkinointikonseptin kehittämiseen.